Kalite Politikası

     

    Lösemili çocukların eğitimleri başta olmak üzere 36 aydan itibaren üniversiteye kadar tüm öğrencilerin örgün eğitim almalarını sağlayan bir okuldur. Okulumuzda doğaya ve çevreye duyarlı, özgüveni yüksek, kendini tanıyan ve ifade edebilen, başkalarının haklarına saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendi sağlığına ve bedenine gereken önemi veren, bilgi çağının gereklerine uygun Atatürk, vatan ve millet sevgisine sahip nesiller yetiştirmek hedeflenmektedir.

Amaç:

Lösemili ve kanserli çocukların eğitimleri başta olmak üzere 36 aydan lise çağına kadar başvuran tüm öğrencilerin örgün eğitim almalarını sağlamaktır.

Hedef:

 MEB müfredatı+lsv curriculum oluşturmak ve çağdaş, yaratıcı, sorgulayıcı , vatansever, bilinçli ve idealist gençler yetiştirmek.

Prensipler:

Öğrenci eğitimi ve öğretimi, öğretmen kurum içi eğitimi, veli bilinçlendirme eğitimi, sağlıklı öğrenci, öğretmen, veli iletişimi ve okul donanımı ile saygın bir okul olmak.

Öğrenci Gelişimi:

Neden ve sonuç ilişkisini kuran sorgulayan, araştıran, ufku geniş,sınıf düzeylerine uygun dilde yakın tarihi bilen ve Atatürk ile ilgili araştırmalar yapan ve sunumlar hazırlayan, akademik başarısı yüksek,(deneme sınavlarında başarılı) müzik, drama, halk oyunları, dans, sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen ve bilgisi olan,tartışma ve münaza yapabilen toplum karşısında konuşabilen özgüveni yüksek, LÖSEV hakkında bilgi sahibi, tarihini ve ilkelerini bilen, nezaket eğitimi almış, evrensel çocuk hakları bildirgesini bilen, Andımızı okuyan, öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir.