LÖSEV ANAOKULU

 

  36 Aydan 72 Aya Kadar Çocuklarınız İçin İdeal ANAOKULU

          LÖSEV ANAOKULU

HEDEFİMİZ : Bilimin ışığında; çağdaş, yaratıcı, sorgulayan, insana, hayvana, doğaya saygılı, önce “iyi insan olmayı” seçen, yaparak yaşayarak öğrenen  MUTLU ÇOCUKLARI  ilkokula ve yaşama hazırlamak.

EĞİTİM-ÖĞRETİMİMİZ : Zenginleştirilmiş MEB Okul Öncesi Eğitim Programı  Rehberliğinde; Geziler yoluyla öğrenme, Müzik, Satranç, Bale, Drama, Görsel  Sanatlar, Spor, Fen laboratuvar çalışmaları, Her gün İngilizce, Her gün psikoloğumuz tarafından gözlem...

                                                                                                                                           

Satranç:  Her yaşta oynanabilen satranç aynı zamanda her yaşta öğrenilebilmesiyle de öne çıkmaktadır. Ancak çocukların zihinsel gelişimi düşünülünce satranca erken yaşlarda başlamanın önemi açıktır. Oyun anlayışı ile verilmeye başlanan satranç eğitimi verilenler alındıkça,yenileri verilmeye artarak devam eder.

                                                                                                                

Drama:  Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. “Yaratıcı Drama” rol oynama, doğaçlama ve oyunlara dayanarak çocuğun sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkılar sağlar. Çocukların yaratıcılığını geliştirir.  Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır. Yaparak ve yaşayarak (interaktif) bir öğrenme yöntemi olan drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır. Çocuklar yaratıcı drama derslerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarırken, hem de yaşıtlarını gözlemleme fırsatı bulurlar.Hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar. Kendini tanımasını sağlayarak iç tepki ve dürtülerden yararlanmayı öğretir. Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir. Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.Bedenin sınırlarını fark etmeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Duygularını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını bir şekilde aktarabilir. Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirerek, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini artırır.

                                                                                           

Müzik: Dünyanın birçok ülkesinde Suzuki,Kodally ve Orff metodlarıyla müzik eğitimini 1,5 yaş grubuyla başlatan okullar bulunmaktadır. Erken yaşta müzik eğitimine başlanmasının ana hedefi profesyonel müzisyen yetiştirmek değil, çocukta etkin ve sağlıklı bir gelişimi elde edebilmektir. Bizim de asıl hedefimiz çocuğun sağlıklı bir ruh gelişimi elde edebilmesine yardımcı olmaktır. Müzik, başta dil gelişimi olmak üzere,sosyal gelişim,kişilik gelişimi,zihin gelişimi ve duygusal gelişime açıkça katkıda bulunmaktadır. 1 yaşındaki çocuk basit bir nağme mırıldanabilir.  18 aylık olduğunda kendi başına ya da bir yetişkin yardımıyla ritmik hareketler yapabilir. 3 yaş çocuğu vücudunu daha ayrıntılı olarak kontrol edebilir. Parmakları daha kıvrak el kavrayışı daha güçlüdür. 4 yaş çocuğu artık sesleri de karşılaştırır ve sesini giderek daha düzgün ve tonunda kullanır. 5 yaş çocuğu gelişimi tamamlanmamış olmasına rağmen ileride olabileceği insanın işaretlerini verir. 6 yaşından itibaren müzik, çocuğun dil gelişimine,bireysel gelişimine,duyarlılığına,işitme gelişimine katkılarda bulunur. Müziğin hafızayı destekleyen yönü göz önüne alındığında, güzel çocuk şiirleriyle bestelenmiş şarkılar çocuğa daha da eğlenceli gelecektir. Bir şarkının ritmiyle heyecanların paylaşılması onun sosyal kimliğini kuvvetlendirecektir. Beynin dil ve müzikle ilgili işlevlerini üstlenen sol şakak lobundaki bölümün geliştiği gözlenerek ciddi müzik eğitiminin beyin anatomisini değiştirdiği de ispatlanmıştır. Tüm bu anlattıklarımızdan da çocukla birlikte ilk akla gelen anahtar kelimeler oyun ve sanattır. Bizim de LÖSEV Koleji olarak çocuklarımızın kendi doğallığı içinde anlama ve öğrenmelerini,duygularını ve yorumlamalarını oyunla ifade ediş yöntemlerinin sanatın başlangıcı sayılabilmesine destek olmaktır. Bu yüzden her çocuk bir bakıma sanatkardır. Müzik ise onun ifade ediş enstrümanlarından biridir. Çoğunlukla çocuğun oyununun içinde müzik müziğin içinde ise oyun saklıdır. LÖSEV Koleji olarak bizim de uygulayacağımız yöntemler bunlar olacaktır. Amacımız çocuğu ritimle,müzikle ve dansla geliştirerek eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamaktır.

                                                                                                   

Fen Laboratuvar Çalışmaları : Öncelikle doğada var olan her türlü canlı cansız varlıkların var olma, yok olma, büyüme, gelişme, hareket, değişim, gelişim ve dönüşüm süreçleri çocukların hep ilgisini çekmiştir.  Bu ilgiden hareketle okul öncesi çocuklarımızla yaptığımız fen laboratuvar çalışmalarında hedeflediğimiz kazanımlar:

-Deneyerek, yaparak öğrenme

-Gözlem ve deney yeteneğinin gelişmesi

-Çevresindeki olaylara karşı duyarlı olmasını, çevresini tanımasını ve sevmesine katkı sağlaması

-Problem çözme becerisinin gelişmesi

-Merak duygusunun artması

-Temel eğitim için fen bilgisine ilişkin gerekli kavramların gelişmesidir.

 

                                                                                       

Beden Eğitimi Ve Spor: Beden eğitimi insanın beden sağlığı ve fiziksel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimin bir dalıdır. Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur. Bireyi topluma hazırlar genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi vardır. Okul öncesinde Beden Eğitimi temel hareket becerilerinin kazanılmasında kritik dönem olarak bilinmektedir. Çocuklarda  temel  hareket becerilerinin kazanılmasında büyüme ve gelişmenin etkisi vardır. Yürüme, koşma, sıçrama gibi temel hareketler yanında eğilmek, bükülmek, elle bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin erken yıllardan itibaren desteklenmesi diğer gelişim alanlarını da doğrudan  etkilediği  için büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesinde çocuklara verilen fırsatlar ve hareket eğitimi  önemli rol oynamaktadır. Bizim okul olarak Beden Eğitimine bakış açımız öncelikli olarak her bir çocuğumuza temel hareket ve beceri gelişimi için eşit fırsat verilmesi ,fiziksel uygunluğunun ve motor becerilerinin değerlendirilmesi ve fiziksel uygunluk ve ihtiyaçlara göre kişiye özel egzersiz ,egzersize yönelik de oyun hazırlanmasıdır.Okul öncesinde temel hareket kazanımları için eğitsel ve sportif oyunlar, denge ve esneklik çalışmaları, büyük kas motor gelişimine yönelik oyunlar oynatılır. Çeşitli parkur yarışları ve denge oyunları oynatılır. Gelişimlerini gözlemlemek için çeşitli fiziksel testler uygulanır. (boy, kilo, esneme, yürüme, koşma, sıçrama, denge) Bu testler dönem içerisinde belirli aralıklarla tekrarlanır ve öğrencinin gelişimi yönünde geçerli bilgiler elde edip ona uygun çalışmalarla devam ederiz.

                                                                                                          

Görsel  Sanatlar:  Çevresini ve kendisini ilk defa algılamaya başladığı bu dönemde çocuk algıladıklarını aktarma kendini ifade etme çabası içine girmiştir. Bu çaba sanat eğitimiyle desteklendiğinde çocuk onun için hem eğitici hem eğlenceli  olan  sanatla tanışır. Bu tanışmayla çocuk pek çok kazanımı davranışa dönüştürür. Örneğin aletleri tanır onları kullanma becerisi kazanır. Renkleri,formları,dokuları tanır ve onları tasarımlarında kullanmayı öğrenir. Farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varır çizgilerini daha bilinçli kullanır,heykel ve seramik yaparken üçüncü boyut algısı oluşur. Yaptıklarıyla gerçek yaşam arasındaki bağlantıyı kurar sorunlarına daha kolay çözüm üretir çok boyutlu düşünme yetisi kazanır. Tasarım yaparken el-göz koordinasyonunu geliştirir , estetik algısı oluşur. Bunun gibi pek çok kazanım sanat eğitimiyle birlikte yaşamında ona yön verir gelişimini olumlu yönde destekler.

                                                                                                          

İngilizce : Yabancı dil olarak ingilizceyi okul öncesi dönemde öğrenmeye başlayan öğrencilerimizin ikinci dile olan becerilerinin ve sevgilerinin artarak devam etmesinin sağlamak için oluşturulmuş olan programamızda kendilerine olan güvenlerini artırmak esas olarak alınmıştır. Aynı zamanda, gündelik hayatta çok kullanınlan kelimeler ve cümleler eğlenceli aktivitelerle , şarkılarla ve oyunlarla öğrencilerimize kazandırılmaktadır. En önemli amacımızı öğrencilerimizin ingilizce diline karşı sevgilerini artırmak olarak görmekteyiz.

                                                                                          

Geziler Yoluyla Öğrenme :

                                                                                                  

 DONANIMLARIMIZ :    138 kapasiteli okulumuzda ;

-10.000 metrekare bahçemiz

-1.000 metrekare yaşam alanımız

-Tam donanımlı güvenlik sistemimiz

-Kurum diyetisyenleri tarafından hazırlanan özel  mönümüz

-İçerisinde her an sağlık destek hizmetimiz

-Servis imkanımız