KURUMUMUZ

‘Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir… Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilmesi en uygun olan en güvenli yolu belletir… Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Ancak bu şekilde her türlü teşebbüsün mantıklı sonuçlara ulaşması mümkün olur. ‘( 1923 )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M.KEMAL ATATÜRK

LSV EĞİTİM KURUMLAR
Özel LSV Eğitim Kurumları, lösemi tedavisi görmüş veya görmekte olan öğrencilerimizin okul ve eğitim hayatlarından uzak kalmamalarını ve hijyenik koşullarda en doğru eğitimi almalarını sağlamak için 16 Kasım 2008 tarihinde açılmıştır. 
 

2015 senesinde LÖSEV Kent Kampüsü’ne taşınan okulumuz, çok daha geniş fiziksel imkanlarla eğitim-öğretime devam etmektedir. Türkiye’de, özellikle de Ankara’da, kaliteli eğitim veren ortaöğrenim kurumlarına duyulan ihtiyacı göz önüne alan Vakfımız, Özel LSV Eğitim Kurumlarını geleceğin lider ve başarıyla özdeşleşmiş bireylerini yetiştirmek üzere tüm bilgi ve deneyimini yeni ve kampüsüyle hayata geçirmiştir. Lösemili çocukların eğitimleri başta olmak üzere 36 aydan itibaren üniversiteye kadar tüm öğrencilerin örgün eğitim almalarını sağlayan bir okuldur.