ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürkçü düşüncenin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan ÖZEL LSV EĞİTİM KURUMLARI, ilkelerini de büyük düşüncelerden alır. Okulumuz  ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, öğrencilerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir:

- Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
- İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
- Barıştan yana olmak.
- Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
- Gerçekçi olmak.
​​​​​​​- Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.
​​​​​​​- Girişimci olmak.
​​​​​​​- Çok yönlü olmak.
​​​​​​​- Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.
​​​​​​​- Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.
​​​​​​​​​​​​​​- Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.

 

ATATÜRK  KÖŞESİ
Mustafa Kemal Atatürk sadece siyasi ve askeri alanda değil sosyal alanda da öncü, yenilikçi ve vizyoner bir liderdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte en önem verdiği ve öncelikleri arasında en üst sırada tutuğu konulardan biri de eğitimdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışı çağının gerekliliklerini karşılarken geleceğin dinamiklerini de öngören ve öğrencileri yarınlara hazırlayan kapsamlı bir vizyondu. Atatürk; eğitimde eşitliği, yenilikçiliği, bilimselliği ön plana çıkaran, öğrencilere vizyon ve bakış açısı kazandıran entegre bir eğitim sisteminin önemini her fırsatta vurgulamıştı. Sorgulayan, heyecanlı, düşüncede özgür, yenilikleri anlayan ve oluşturan, geleceği şekillendirmeye aday gençler yetiştiren bir yapı kurmak eğitim sisteminin temelini oluşturmuştu. Atatürk, böyle bir sistemin güçlü bir altyapı ve etkili öğretmenlerle olacağını da öngören benzersiz bir vizyona sahipti.

Özel LSV Eğitim Kurumları olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlayışını eğitim modelimizin merkezine alıyoruz. Bugünün gerekliliklerinden kopmadan yarınlara uzanan, öğrenciye inisiyatif bakış açısı ve sorumluluk veren bir eğitim yaklaşımını kuruyor ve benimsiyoruz. Hatadan korkmayan, geleceğe umutla bakan, denemeye, deneyimlemeye açık beyinler yetiştirmeye odaklanıyoruz. Kapsamlı eğitim yaklaşımımız, güçlü öğretmen ve yönetim kadromuz, bu modelimizin sürdürülebilir ve geleceğe uzanan bir yapıda olmasını sağlıyor.

​​​​​​​Özel LSV Eğitim Kurumları Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda bugünün ve yarının gereklilikleriyle şekillenen benzersiz bir eğitim yaklaşımı ortaya koymayı amaçlıyor.