AKADEMİK BAŞARI

Okulumuzda öğrencilerin akademik başarıları için bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran öğrenme stillerine dayalı birebir-grup çalışmaları yapılmaktadır

İLKOKUL ve ORTAOKUL'DA EĞİTİM-ÖĞRETİM
‘’Başarıya ulaşmak bir süreçtir. Bu sürecin ilk adımı okula düzenli ve sürekli devam etmektir.’’

MENTÖRLÜK SİSTEMİ
Mentör öğretmenler; öğrencisinin bireysel olarak akademik takibini yürüterek, sistemli, düzenli ve verimli bir eğitim öğretim hayatı geçirmesi için rehberlik yapar.

Her öğrencimiz, mentor öğretmenlik sistemiyle ve ayrıştırılmadan 4. sınıftan 12. sınıfa kadar bir mentör öğretmenden danışmanlık desteği alır.

Mentör öğretmen düzenli aralıklarla öğrenci ve velisi ile ayrı ayrı görüşür, görüşme sonuçlarını raporlandırarak rehber öğretmenle paylaşır.


LGS ÇALIŞMALARI

 • LGS çalışmaları

 • Deneme sınavı uygulamaları

 • Hızlandırılmış Kamp programları

 • Bireysel ve Grup Kazanım Tamamlama Etütleri

 • Motivasyon Seminerleri

 • Bireysel ve grup halinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları

 • Mentörlük Takibi


CUMARTESİ OKULU
Cumartesi okulu programı ile hafta içini değerlendirilir, kazanım eksiklerini kapatılır, yeni hafta planlanır.


ETÜT ÇALIŞMALARI
İhtiyaç ve isteğe bağlı hafta içi akşam Etüt ve Soru çözüm saatleri gerçekleştirilir.


DEĞERLER EĞİTİMİ
Milli ve manevi değerlerine bağlı, yaşadığı çağı ve dünyayı okuyabilen, kültür köklerinden beslenen nesiller yetiştirilir.


OKUL GEZİLERİ
Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak;

 • Bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek

 • Yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân vererek derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak

 • Onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla

okulumuzda çeşitli geziler düzenlenir.