EĞİTİM KADROMUZ

Eğitimci kadromuz toplam 31 öğretmenden oluşmaktadır. Okulumuzda meslekte ortalama deneyim yılı 10'dur.  Özel LSV Eğitim Kurumları, öğretmenlerini kurumsal yapıya uygun olarak ‘Eğitim Öğretim Personeli Alım Yönergesi’ne göre uzman eğitimcilerden oluşan bir komisyon aracılığıyla meslekî, insanî ve sosyal yetkinlikleri göz önünde bulundurarak seçer ve en uygun şekilde görevlendirir.

Özel LSV Eğitim Kurumları’ında Öğretmenlerimiz;

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş,

 • Öğrencisini seven ve saygı duyan,

 • Öğrencilerinin kişilik ve sosyal gelişimine rehberlik yapabilen,

 • Tutarlı ve adil davranarak güven veren,

 • Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran,

 • Sürekli araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren,

 • Teknolojik eğitim araçlarını etkin biçimde kullanabilen,

 • Öğretme isteği ve zevki duyan,

 • Dürüst, onurlu ve ahlaklı,

 • Evrensel değerlere ve kültürlere saygılı,

 • Güvenli eğitim ortamları yaratabilen, öğrencinin mutluluğunu gözeten yetkin ve idealist eğitimcilerdir.